About

(Swedish). Människan som motiv är min främsta inspiration och den jag arbetar mest med i min konst. Förutom motivet människan, målar jag gärna stilleben, tycker om känslan i formen av ett föremål, där ljuset passerar och omsluter. Arbetar också med fria former i rytm och rörelse. Också naturmotiv blir ibland till en abstraktion. 

Färg som uttryck är viktigt, och mina verk är ofta färgstarka, också konstrasten mellan mörker och ljus.

Sedan några år bor jag delar av året i Spanien. Det är spännande att möta olika miljöer, från Sveriges svala grönska, till Costa Blancas bländande ljus, och Medelhavet, som skiftar i färg, från ljusaste smaragd, till mörkaste indigo.

(English) The human form is my main source of inspiration and the motif I work with most in my art, but I also enjoy painting still life. I like the feeling of the shape of an object passed by, and surrounded by, light. I also work with free forms in rhythm and movement. Even nature motifs becomes abstract. 

My works are often strong both in colours and contrasts between darkness and light. I live part of the year in Spain, and part of the year in Sweden. It is exciting to encounter different environments, from Sweden’s cool greenery, to the blinding light of Costa Blanca and the shifting colours of the Mediterranean Sea, from the palest emerald green to darkest indigo.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *